የዝግጅት ክፍል

EDITORIAL BOARD

ለአስተያየትዎና ለመልክትዎ ...

For your comments and messages ---

laureatetsegaye@yahoo.com

 

1 Executive Editor(ዋና አዘጋጅ)
Sergute Selase
(ሥርጉተ ሥላሴ)
2

3

 

 
Board Member(የቦርድ አባል)
 
4 Children Program Narrator
(የልጆች አምድ አንባቢ)
Meklete Keab (ታዳጊ
ወጣት መክሊት ከአብ)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Back to Menu